Privátní zubní praxe

Praxe je zaměřena na poskytování moderní a komplexní zubní péče s důrazem na prevenci a hygienu. Naším krédem je skutečnost, že „čistý zub nemůže onemocnět". Proto jsou naše služby určeny především klientům, kteří se chtějí pod odborným vedením aktivně starat o své zuby a zachovat si je v dobrém stavu po celý život. Na oplátku jim za to pomáháme získat dokonalý vzhled, hezké zuby, svěží dech a zdravé dásně.

Chceme být ordinací pro „normální“ zákazníky, kteří chtějí dát svým zubům tu nejlepší a přitom cenově dostupnou péči. Snažíme se starat o chrup celých rodin s vědomím, že prevence u dětí je náš hlavní úkol, který nemůžeme splnit bez pomoci rodičů. Naším cílem je mít spokojené pacienty, kteří zásah zubní vrtačky vůbec nepotřebují.

Komplexní péče o registrované pacienty

V současné době máme vyčerpanou kapacitu pro příjem nových pacientů. Zájemci jsou zapsáni do seznamu a zařazováni do kartotéky podle možností. Snažíme se vyhovět zejména rodinným příslušníkům našich pacientů, aby docházeli do naší ordinace společně i s dětmi. To je velmi důležité právě pro ty nejmenší klienty, kteří pak berou návštěvu u lékaře jako samozřejmost a nebojí se nás.

První návštěva v ordinaci je nezávazná. Provedeme základní vyšetření chrupu a dásní, zhotovíme rentgenové snímky pro zjištění i skrytých kazů a seznámíme se s představami pacienta. Pak sdělíme pacientovi svůj názor ohledně další péče a léčby. Pokud pacient souhlasí, následuje domluva o termínech dalších návštěv. Jejich počet je různý, záleží na stavu chrupu a dásní. Na začátku se většinou neobejdeme bez úpravy dentální hygieny za pomoci dentální hygienistky. Pak následuje vlastní léčba až do chvíle, kdy má pacient čisté a opravené zuby a zdravé dásně bez krvácení. Pokud nemá další problém, je za půl roku písemně pozván na preventivní prohlídku. Tyto návštěvy probíhají střídavě u lékařky a dentální hygienistky.

Rodiče přichází na preventivní prohlídky zároveň s dětmi. Je ideální, jestliže rodiče umí dobře pečovat o svůj chrup a děti tak od narození vnímají tuto činnost jako nedílnou a samozřejmou součást života. Cílem našeho preventivního programu je, aby co nejvíc prořezaných zubů nikdy nepotřebovalo zubní vrtačku.

Součástí preventivních prohlídek je zhotovení tzv. skusových rentgenových snímků. Provádíme je pomocí počítačové radioviziografie. Výhodou je nízké rtg záření oproti klasickému rentgenu. Na těchto snímcích lze zjistit počáteční kazy, které nejsou ještě vidět okem. To umožňuje spravit kazy včas, dřív než zničí větší část zubu. První snímky pořizujeme již u dětí a opakujeme je u každého pacienta za 1-3 roky.

U nových pacientů a u stálých pacientů v případě potřeby máme možnost zhotovit panoramatický rentgen. Ten zachytí všechny zuby na jednom velkém snímku včetně okolních tkání.
Tím se zjistí skryté problémy, jako je např. váček pod zubem, nadpočetné zuby, cysty, nádory, atd.

Pokud má pacient akutní problém, dostaví se do ordinace na začátku pracovní doby nebo si domluví návštěvu telefonicky.

 
© 2013 MUDr. Hana Hnyková